DWG fastview

Преку интернет и мобилна технологија, DWG FastView поддржува уредување, прегледување, дистрибуција, прибележување и споделување на CAD цртежи, кои ја реализираат размената на податоци помеѓу различни корисници, оддели, компании во секое време и каде било.

DWG fastview

DWG fastviewПрикажи онлајн

Отворете ги вашите CAD цртежи во сите главни прелистувачи, не е потребна инсталација или надградба.

DWG fastviewКрст

Пристапете до проектните датотеки складирани во облак од прелистувач, мобилен и компјутер во секое време и каде било.

DWG fastviewСподели и сорабувај

Споделете со врска, група, е-пошта до членовите на тимот погодно и безбедно.