PDF2DXF

PDF2DXF

PDF2DXF

Додатокот GstarCAD кој ви овозможува да внесувате PDF датотеки е како датотеките DXF и DWG!

Оваа дополнителна функција ја подобрува употребливоста на CAD програмите дозволувајќи им на корисниците да конвертираат Adobe PDF датотеки во .dxf директно во GstarCAD

Додатокот PDF2DXF се наоѓа во GstarCAD на картичката Express Tools.

Конверзија од PDF во DWG / DXF

PDF2DXF е комплетна карактеристика развиена од Visual Integrity за корисници кои често имаат потреба да конвертираат PDF векторски CAD слики во формат .dxf што може да се отвори и уредува во GstarCAD. Откако датотеката ќе се отвори во апликациите на GstarCAD, може лесно да се зачува како датотека .dwg.

Сите видови на CAD ентитети како што се текстови, дијаграми, слики итн. може да се извлечат правилно со голема прецизност и без дефекти. За растерски PDF-датотеки, функцијата овозможува и генерирање на точна слика што може да се користи како слој за следење во целната апликација како на пр. ГИС мапирање. Покрај тоа, корисникот може да додаде интегриран сериски режим и лесно и брзо да конвертира повеќе PDF-датотеки истовремено во формат .dxf

Покрај моќните карактеристики и високата ефикасност на софтверот GstarCAD*, корисниците можат да го користат додатокот PDF2DXF за да го прошират опсегот на GstarCAD апликациите. PDF2DXF придонесува за практичноста и флексибилноста на дизајнот и цртањето.

PDF2DXF е интегриран додаток и не треба да се инсталираат дополнителни датотеки. Се наоѓа на картичката Express Tools, кога ја извршувате функцијата PDF2DXF, се отвора прозорец во кој го внесувате серискиот број.

Контактирајте нѐ за повеќе информации.

PDF2DXF