GstarCAD STANDARD или GstarCAD Professional? Кој е соодветниот за вас? Разликата помеѓу GstarCAD Standard и GstarCAD Professional е главно во 3D CAD функциите. Професионалната верзија има повеќе функции и можности за 3D моделирање и уредување, како што се ACIS моделирање, динамички блокови, solprof, solview, soldraw

Стандардната верзија има основни функции за 2D нацрт, како што се поддршка за датотеки, центар за дизајн, уредување текст, слоеви, шрафури. Стандардната верзија може да биде доволна за вашите потреби ако не користите алатки за 3D уредување и моделирање.

Еве неколку предности на GstarCAD Professional верзијата:

Алатки за 3D моделирање

GstarCAD Professional ви овозможува да креирате 3D модели, ACIS моделирање & уредување, вадење рендер, Solid Editing итн.   GstarCAD Professional ви овозможува да користите команди како: POLYSOLID, PLANESURF, SURFOFFSET, CONVTOMEST, CONVTOSOLID, CONVTOSURFACE, CONVTONURBS. Ви нуди да користите Section Plane, Flatshot итн.

Забележете дека GstarCAD Standard ви овозможува да креирате и гледате 3D модели и Point Clouds.

Команда REGION

GstarCAD Professional ја поддржува командата REGION. Командата REGION се користи за конвертирање на затворени објекти како што се полилинии, полигони, кругови, елипсови, затворени splines и крофни во дводимензионален регион. Откако ќе креирате регион, потоа можете да го менувате користејќи различни тродимензионални алатки.

Можете да пристапите до командата REGION од менито: Home > Draw >Region или со внесување на командата: Можете исто така да ја користите командата SHADE за да ја видите разликата помеѓу регион и обичен објект

Команда MASSPROP

MASSPROP е команда вклучена во GstarCAD Professional која ги пресметува и прикажува масовните својства на избраните региони или 3D фигури како што се: површина, периметар, волумен, центроид, моменти на инерција, продукти на инерција, радиуси на вртење, главни моменти итн. Можете да го користите MASSPROP за да ги анализирате физичките карактеристики на вашите дизајнерски објекти.

Dynamic Block Create/Insert/View/Edit

GstarCAD Professional ви овозможува целосно да креирате, уредувате и прегледувате Динамички блокови. Динамичките блокови се блокови кои можат да го променат нивниот и зглед и однесување врз основа на параметрите и дејствата што ги дефинирате во уредувачот на блокови. Динамичките блокови можат да ви помогнат да заштедите време, да ја намалите големината на датотеката и да креирате пофлексибилни дизајни.

Преземете ја споредбата на софтверот

За подетална споредба на стандардната и професионалната верзија, можете да преземете PDF-датотека.

Испробајте го GstarCAD бесплатно!

Погледнете сами како нашиот софтвер може да ви помогне со бесплатен пробен период! Преземете го GstarCAD и користете го 30 дена бесплатно.