Дали FreeCAD е алтернатива на AutoCAD?

FreeCAD е бесплатен софтвер, параметарска алатка за 3D моделирање со отворен код, направена првенствено за дизајнирање објекти во 3D. FreeCAD навистина не е типичен CAD софтвер за изработка и не е наменет да биде алтернатива на AutoCAD. FreeCAD не поддржува DWG/DXF-датотеки кои се природни датотеки за целиот CAD софтвер.

Дали FreeCAD е алтернатива на AutoCAD?

Што е FreeCAD?

FreeCAD е бесплатна и со отворен код алатка за параметарско 3D моделирање. Достапно е бесплатно за Linux, macOS и Windows. Можно е да се прошират карактеристиките на софтверот со користење на програмскиот јазик Python.

FreeCAD е бесплатен софтвер, но за жал не е замена за софтверот AutoCAD. AutoCAD главно се користи за дизајнирање 2D, 3D цртежи, нацрти и концепти. FreeCAD е општа намена 3D параметарски моделар за секој кој треба да прегледува и креира 3D модели и не поседува комерцијално достапно решение.

Дали FreeCAD е добар за професионалци?

Па, навистина зависи каков софтвер ви треба. FreeCAD е одлична алатка, но не е типичен софтвер за професионален 2D нацрт.

FreeCAD може да биде корисен за машински инженери кои користат Solidworks и други слични параметарски алатки за 3D моделирање.

Професионалните инженери и архитекти кои работат на професионални 2D цртежи нема да го сметаат FreeCAD премногу корисен. Професионалните изготвувачи, инженери, архитекти и други техничари обично работат со CAD софтвер како AutoCAD, BricsCAD или GstarCAD.

Што е GstarCAD?

GstarCAD е една од најпопуларните алтернативи за AutoCAD и е многу компатибилен со AutoCAD од сите аспекти. GstarCAD е професионален dwg компатибилен CAD софтвер кој поддржува Windows (32 и 64bit) систем. Во оваа статија, терминот GstarCAD може да се користи наместо AutoCAD.

FreeCAD не е алтернативен софтвер за AutoCAD и тежок е за работа било за CAD специјалист или за почетник.

Прочитајте повеќе за GstarCAD овде.

Споредба помеѓу AutoCAD / GstarCAD и FreeCAD

 1. Компатибилност – Дали FreeCAD поддржува DWG датотеки?

Форматот DWG не е директно поддржан од FreeCAD. Потребен е надворешен конвертор на датотеки од трета страна за конвертирање на датотеки DWG во датотеки DXF.

Од друга страна, GstarCAD има независни интелектуални својства и е многу компатибилен со AutoCAD, лесно може да ја отвори датотеката dwg од R12 до најново.

GstarCAD поддржува зачувување на цртежи како .dwg, .dws, .dwt,.dxf. FreeCAD може да зачува само еден формат на датотека – FreeCAD Document (.FCStd).

Дали FreeCAD е алтернатива на AutoCAD?

Дали FreeCAD е алтернатива на AutoCAD?

2. Дали FreeCAD е сличен на AutoCAD?

Краткиот одговор е не. FreeCAD воопшто не е сличен на AutoCAD. FreeCAD е поедноставен CAD софтвер со свој стил како што се специјалниот интерфејс, поедноставените функции, сложениот метод на работа и слично, а исто така му недостасуваат многу функции што им се потребни на дизајнерите.

Дали FreeCAD е алтернатива на AutoCAD?

GstarCAD е многу компатибилен со AutoCAD, тој не само што обезбедува пријателски интерфејс (атрактивни теми во боја), познати методи на работа (исто како AutoCAD), туку ви обезбедува и беспрекорни формати на податоци, како што се формати DWG, фонтови, шрафури и стилови на линии итн.

Дали FreeCAD е алтернатива на AutoCAD?

GstarCAD поддржува повеќе методи за извршување на функцијата што ја сакате, како што се пристап од менито, командната линија (автоматско комплетирање) внесување или копче за кратенка.

FreeCAD не поддржува внесување команди и потребно е да ја пронајдете функцијата што ви треба од менито што ја намалува ефикасноста на вашиот дизајн.

3.  FreeCAD vs AutoCAD функционалности

GstarCAD не само што му обезбедува на корисникот богати функционалности што ги има AutoCAD, туку развива и многу иновативни функции со цел да ја подобри ефикасноста на работата. Покрај тоа, деталите за функцијата се попривлечни и покорисни. FreeCAD е поедноставен 3D CAD софтвер кој поддржува неколку функции.

GstarCAD има прилагодено голем број уникатни функции според потребите на корисниците. Исто така, достапни се специјални верзии, како што се GstarCAD Architecture и GstarCAD Mechanical.

GstarCAD Architectural е професионален CAD софтвер за архитектонски и градежен дизајн преку сеопфатно дизајнирање, библиотечни алатки и 3D визуелизација.

Иако FreeCAD поддржува неколку архитектонски карактеристики, тоа не е доволно за да одговара на барањата на дизајнерите.

Покрај развивањето на многу иновативни функции, GstarCAD ги подобри основните операции со цел да ги поедностави чекорите за работа. На пример; Го додава параметарот на аголот на линијата и сплајнот, кога цртате објект, не само што можете да ја поставите вредноста помеѓу објектот и оската X, туку и да го поставите параметарот на аголот помеѓу избраната линија и претходната линија; Го додава концентричниот круг и ротираниот правоаголник; Додава повеќекратна копија

во командата за ротирање, реализирајќи ја ротацијата на копијата и заокружената низа

; Додава поделени по сегмент и растојание од крајната точка, распоред по патека итн. за да се постигне линеарната низа. Поддржува опција за креирање заоблени рабови во командата за заоблување на рабови што е добредојдено од дизајнерите.

Иновативните карактеристики значително ја подобруваат ефикасноста на вашето цртање.

Дали FreeCAD е алтернатива на AutoCAD?

Преземање на FreeCAD

Овој софтвер е достапен бесплатно, па можете да ја посетите веб-локацијата FreeCAD Download. Тековната стабилна верзија е 0.19.3. Развојот на FreeCAD е секогаш активен и заедницата FreeCAD обезбедува многу дополнителни модули и макроа.

Преземете го FreeCAD овде бесплатно:

Контактирајте нѐ за повеќе дополнителни информации за FreeCAD.

 Заклучок

Преку оваа споредба, можеме да ги донесеме следните заклучоци: GstarCAD 2022 е далеку понапреден во однос на компатибилноста, функционалноста, корисничкото искуство и слично. Иако FreeCAD е бесплатен, тој нуди многу помалку функции, сложени операции, некомпатибилни формати на датотеки и не може да ги задоволи потребите на дизајнерите. GstarCAD е далеку подобар избор за професионални 2D / 3D дизајнери, особено за корисниците на AutoCAD.

Корисниците на CAD на кои им е потребна алтернатива AutoCAD треба да ја испробаат бесплатната пробна верзија на софтверот GstarCAD. Посетете ја оваа веб-локација за повеќе информации.